El Govern va acordar aquest dimarts atorgar a l’Ajuntament de Capellades, a l’Anoia, la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió. El consistori ja disposava des de l’any 1993 de la concessió provisional d’una emissora de freqüència modulada de tipus municipal. Ara, el Govern ha procedit a l’atorgament definitiu de la concessió a Ràdio Capellades després que aquesta hagi obtingut l’autorització del Ministeri d’Indústria, un cop ha complert els tràmits administratius i tècnics, i ha superat la corresponent inspecció.