El Govern ha acordat aquest dimarts atorgar a l’Ajuntament de Deltebre la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió. El consistori ja disposava des de l’any 1993 de la concessió provisional d’una emissora de freqüència modulada de tipus municipal. Ara, el Govern ha procedit a l’atorgament definitiu de la concessió a Ràdio Delta un cop s’han complert els tràmits administratius i tècnics, i s’ha superat satisfactòriament la inspecció de les instal·lacions.