El Govern ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Molins de Rei la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal.

El consistori ja disposava des de feia anys de l’adjudicació provisional d’una emissora de freqüència modulada en el 91.2 del dial. Ara, l’Executiu ha procedit a l’atorgament definitiu de la concessió a Ràdio Molins de Rei –que aquest 2020 farà 40 anys– un cop s’han complert els tràmits administratius i tècnics i l’emissora ha superat la corresponent inspecció.