L’Ajuntament de Palamós ha obert el procés de licitació per a l’adjudicació dels serveis de producció, realització, edició i emissió de programes i serveis multimèdia de l’emissora municipal.

El pressupost de licitació és de 307.999,59 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogables dues anualitats), que entraria en vigor el 13 d’octubre, un cop finalitzada la vigència de l’actual. El termini per presentar ofertes finalitza el 5 de juny.

Les empreses licitadores han de presentar en la proposta tècnica una graella per a Ràdio Palamós amb informatius diaris i setmanals; programació esportiva; programació de reflexió sobre l’actualitat setmanal; programació cultural, i espais de participació ciutadana, institucional i social, entre d’altres.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (fins a 65 punts) i la proposta tècnica (50 punts).