El Govern ha acordat aquest dimarts atorgar a l’Ajuntament de Sallent (Bages) la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió. El consistori ja disposava des del 1994 de la concessió provisional d’una emissora de freqüència modulada de tipus municipal. Ara, el Govern ha procedit a l’atorgament definitiu de la concessió a Ràdio Sallent un cop s’ha aprovat el projecte tècnic i s’ha superat satisfactòriament la inspecció de les instal·lacions.