L’Ajuntament de Reus ha obert el procés de licitació per adjudicar els serveis de planificació, negociació i inserció d’espais publicitaris als mitjans de comunicació de la institució, els seus organismes autònoms i les empreses municipals.

El pressupost base de licitació és de 484.170 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable un més). El termini per presentar ofertes finalitza el 10 de juny.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (el 70% de la puntuació) i la memòria tècnica basada en una proposta d’estratègia i planificació (el 30% restant).