RTVE preveu tancar 2021 amb un benefici de 46 milions d’euros, segons el resultat provisional de l’exercici, que podria variar durant el procés d’auditoria. En aquest sentit, l’ens diu no conèixer encara les aportacions de les operadores de televisió i de telecomunicacions (calcula que seran un 1,1% inferiors al pressupostat), i resta pendent de la taxació anual dels immobles.

El 2020, la corporació pública va registrar unes pèrdues de 31,6 milions. De confirmar-se el benefici estimat de 2021, el deute acumulat al tancament de l’exercici seria de 170,3 milions, una reducció del 40% respecte de la xifra pressupostada.

RTVE explica en un comunicat que, l’any passat, el Govern espanyol va incrementar la compensació per servei públic en 126,2 milions respecte del pressupost inicial. Això va permetre fer front al pagament d’un import similar a requeriment del Tribunal Econòmic Administratiu Central per l’IVA de 2015 a setembre de 2017.

El 2021, els ingressos comercials de l’ens es van recuperar i van arribar als 60 milions, assolint nivells de màxims històrics amb el model de finançament actual. RTVE destaca que el 2021 es va aconseguir un alt creixement de les línies de negoci digital, es va vendre el canal Clan Internacional als Estats Units, i es va consolidar el servei de venda d’arxiu.

Pel que fa a les despeses d’explotació de RTVE, van ser un 6,7% superiors respecte del pressupost. En aquest sentit, indica que, la millora de la compensació per servei públic suposa un major cost en societats de gestió de drets l’increment de la prorrata d’IVA no deduïble.