Les instal·lacions de RTVE a Sant Cugat acullen les gravacions d’unes proves per al desenvolupament de nous serveis de llengua de signes per a la televisió, en el marc del projecte europeu HBB4ALL, coordinat per un equip multidisciplinari de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona. Les imatges seran utilitzades en fase experimental per treballar sobre les característiques formals d’inserció d’aquest llenguatge en la TV.

Concretament, l’objectiu és desenvolupar un servei perquè les persones amb discapacitat auditiva puguin veure la televisió amb el format habitual i, mitjançant la TV connectada, rebre la imatge sobreimpresa en llengua de signes. Si el sistema prospera, se’n podrien beneficiar diàriament 350.000 persones a l’Estat, segons RTVE. 

El projecte HBB4ALL, cofinançat per la Comissió Europea, està orientat a la creació d’aplicacions que explorin millores en l’accessibilitat als mitjans amb la utilització eficaç de l’estàndard HbbTV en la televisió connectada. Es va iniciar fa un any, té una durada de 36 mesos, i està integrat per dotze socis europeus, entre els quals hi ha institucions acadèmiques (UAB i UPM), broadcasters (RBB, RTP, CCMA i SWISS TXT), instituts de recerca (IRT i Vicomtech) i pimes (VSonix, Screen Subtitling Systems, People’s Playground i Holken Consultors & Partners).

RTVE, juntament amb BBC, France TVE i l’Associació de Productors de Cinema de França exerceixen com a observadors.

TV3 contribueix amb dos pilots

L’aportació de TV3 en el projecte es concentra en dos pilots de televisió interactiva, tal com ja vam informar elpassat maig. El primer d’ells està orientat a la generació multiplataforma de subtitulació personalitzada. Per la seva part, en el segon pilot s’experimenta en la producció i distribució d’àudios alternatius a cada vídeo, afegint-hi canals d’àudio més clars per a persones amb dificultats auditives, audiodescripció per a persones cegues i multillenguatge.

A part de la televisió connectada HbbTV, no es descarta ampliar les proves a altres plataformes interactives com poden ser els mòbils o les tauletes.

L’objectiu d’aquest projecte és doble. D’una banda, HBB4ALL pretén estudiar les possibilitats de les noves tecnologies per donar resposta a les demandes d’accessibilitat dels col·lectius amb necessitats especials, incidint en la qualitat de serveis d’accés a partir d’un enfocament centrat en l’usuari. I de l’altra, avançar en el desplegament de serveis avançats en la distribució de continguts per la xarxa, com són els àudios múltiples.