La Corporació RTVE ha aprovat un pla per reduir un 20% la despesa en el manteniment de les infraestructures dels seus centres i edificis. Actualment, l’ens té un “important volum” de contractes de diferents serveis de manteniment, i considera necessari “agrupar i homogeneïtzar” les seves vigències per millorar la seva administració i aconseguir uns estalvis “impensables” amb licitacions individuals.

Per això, ha decidit licitar en un únic expedient per lots els diferents manteniments que té contractats actualment. El pressupost base anual serà de 4,34 milions d’euros, i els serveis a contractar (per als quals es poden presentar ofertes conjuntes) s’iniciaran el proper 1 de gener.