El president de RTVE, Alberto Oliart, ha admès que l’ens podria tancar el 2010 amb un dèficit de 66 milions d’euros. Segons va explicar aquest dimarts, RTVE només ha ingressat un 81% del previst de la taxa del 0,9% que han de patar les operadores de telecomunicacions per finançar l’eliminació de la publicitat.

“Si tot segueix igual i l’evolució del mercat el 2010 és la que es desprèn de les dades declarades per les operadores comparant el primer semestre del 2010 amb el primer del 2009, RTVE podria tenir un menor import del previst per la recaptació d’aquestes aportacions”, va assenyalar Oliart en la comissió de control parlamentària.

Així, l’ens podria tenir uns ingressos de 69 milions menys dels previstos; és a dir, “un possible dèficit de 66 milions d’euros” per al tancament de l’actual exercici.