Els directius de mitjans de comunicació són “moderadament optimistes” sobre el futur immediat del sector i calculen que la inversió publicitària creixerà un 2,1 per cent l’any 2011 després de dos anys de fortes pèrdues. Concretament, els sectors on s’espera un creixement més important de la despesa publicitària són internet i la telefonia mòbil, amb augments del 12,4% i el 16%, respectivament, l’estudi de Zenith Vigía.

Amb aquest creixement esperat per al 2011, es posaria punt i final al cicle negatiu començat amb l’inici de la crisi econòmica i financera internacional. Per aquest motiu, els directius dels mitjans consideren que “el pitjor de la crisi ha passat pel mercat publicitari i es preveuen anys de creixement moderat”.

El creixement d’internet del 12,4% en relació a 2010 es reparteix tant en temàtica de vídeo i gràfic (12,7%) com en buscadors i enllaços (12,2%). Els blogs pujaran un 13%, les xarxes socials un 21%, i el vídeo per internet un 24%.

Creixement a la televisió i caiguda a la premsa impresa

L’altra gran aposta és la televisió. La temàtica en obert creixerà un 6,8%, la televisió temàtica un 5,5%, la temàtica de pagament un 5,2%, i la generalista un 3,3%. En canvi, les cadenes locals patirien una caiguda d’un 3,3% d’inversió publicitària.

Pel que fa referència als mitjans escrits, l’estudi de Zenith Vigía conclou que “tot i que patiran menys que en anys anteriors, encara veuran com es redueix la inversió”. Així, la despesa publicitària en diaris caurà un 3,5%, en gratuïts un 6,6%, en revistes un 3,7%, i en suplements un 4,8%.

La previsió per a la ràdio, la publicitat exterior i el cinema és que es mantinguin les xifres de 2010, amb creixements o decreixements inferiors a l’1%.