L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha obert el procés de licitació per a l’adjudicació del servei de cobertura audiovisual dels actes i esdeveniments institucionals i socials que consideri d’interès comunicatiu per la ciutat.

El pressupost de licitació és de 33.200 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 6 de novembre.

La licitació consta de dos lots: el primer, per a la cobertura audiovisual d’actes, esdeveniments i elements d’interès comunicatiu (amb un màxim de despesa de 26.000 euros) i un segon per a la realització de productes audiovisuals singulars (7.200 euros). No hi ha restriccions per presentar-se i resultar adjudicatari dels dos lots.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (fins a 60 punts), la qualitat dels audiovisuals (20 punts), la qualitat en la prestació del servei (18 punts) i altres millores (2 punts).