La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha obert el procés de licitació del servei de creativitat i desenvolupament del disseny gràfic per al canal Super3, en suports per als diferents mitjans i pantalles. El pressupost de licitació és de 18.600 euros (sense IVA) per un contracte d’un any renovable una anualitat més. El termini per presentar ofertes finalitza el 23 de maig.

El detall dels serveis està basat en la creació i desenvolupament dels següents encàrrecs: grafisme d’identitat de la cadena, elements de continuïtat; caretes temàtiques del canal; creació i animació de personatges; logotips i disseny de campanyes de comunicació i/o promoció; disseny d’elements de marxandatge; producció de videoclips; edició i postproducció de vídeo; disseny digital en 2D i 3D, i producció en diferents tècniques d’animació.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (fins a 20 punts), la proposta creativa (25 punts), l’estil de comunicació (15 punts), la creativitat del projecte (30 punts) i la qualitat tècnica de les produccions (10 punts).