En la segona onada del 2011 del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, el consum de mitjans va augmentar el consum de tots els mitjans de comunicació després de molts mesos de no fer-ho. Ara, en la tercera onada, presentada per FUNDACC aquest dimecres, ha tornat a c´reixer de forma generalitzada el consum dels mèdia a Catalunya, de manera més o menys moderada.

En concret, els diaris han assolit en aquesta onada 2.864.000 lectors, 44.000 més que l’onada anterior (+1,6%) , amb una penetració del 44,5% entre la població catalana; les revistes en sumen 4.318.000, un augment de 21.000 (+0,4%) i 67,1% de penetració; la ràdio obté 3.619.000 oients, 4.000 més (poc per sobre del 0%) i té una penetració del 56,2% entre els catalans; la televisió assoleix els 5.924.000 espectadors, un creixent de 16.000 espectadors (+0,3%) i un 92,1%; i internet es situa en 3.193.000 usuaris, puja en 49.000 (+1,6%) amb un 49,6% de penetració.

Respecte a les dades de fa un any, tots els mitjans també augmenten en consum i penetració entre la població: els diaris, augmenten en 191.000 lectors (+7%) i 2,9 punts més de penetració; les revistes, 113.000 (+2,4%) i 1,6 punts més; la ràdio puja en 178.000 oients (+4,9%) i 2,6 punts de penetració; la televisió ho fa en 80.000 espectadors (1,2%) i 1,1 punts; i internet creix en 353.000 usuaris (12,2%) i 5,4 punts més de penetració entre la població.