Aquesta setmana s’ha posat en marxa Vist al DOGC, un blog que analitzarà diàriament el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de trobar informació i notícies que serveixin per comprendre millor les decisions del Parlament i les institucions de Catalunya.

El blog, que segueix l’estela del reeixit El BOE nuestro de cada día d’Eva Belmonte, està impulsat per Pau Galí, Isaac Meler i Martín González, estudiants de Periodisme, Dret i Economia a la Universitat Pompeu Fabra.

“Hem de ser capaços de preguntar, qüestionar i, finalment, intentar explicar què és allò que passa de la manera més objectiva possible. El periodisme ha d’aixecar-se de la cadira i fer una aposta decidida per la neutralitat”, apunten en la seva declaració d’intencions.