El projecte ViVIM proposa un pilot accessible via web que permet viatjar de forma immersiva en el temps amb un ascensor virtual que transporta els usuaris a alguns moments emblemàtics de la història de TV3.

A través d’un comandament, l’ascensor es pot aturar en les diferents plantes, cadascuna de les quals representa un any en la vida de la cadena pública des dels seus inicis el 1983. En cada planta hi ha diferents pantalles que permeten visualitzar espais i moments emblemàtics en la història de TV3, amb fets en diferents àmbits que van marcar l’actualitat de cada any.

Un cop els usuaris han viatjat per l’ascensor, se’ls proposa que donin la seva opinió per poder millorar futures experiències.

El projecte ViVIM (Visió per Computador per Vídeo Immersiu Multiplataforma) proposa un nou format audiovisual basat en formats immersius que aposta pel consum tant en dispositius de realitat virtual com en tauletes o en el televisor tradicional. Està finançat per ACCIÓ, l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, dins del pla d’actuacions de la Comunitat Ris3CAT Media impulsada per la Generalitat. El seu consorci està format per i2Cat, que coordina el projecte, el Centre de Visió per Computador de la UAB, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Vysion i Eurecat.

La voluntat és potenciar l’impacte del projecte ViVIM perquè tingui una incidència en l’ecosistema dels creadors, distribuïdors i consumidors de contingut. La previsió és que duri fins al desembre de 2022, així que l’experiència de l’ascensor estarà operativa fins aleshores.