El 2040 serà l’any en què el món es quedarà pràcticament sense diaris impresos, segons un estudi de Future Exploration Network. On primer desapareixerà la premsa tradicional, segons l’informe, serà als Estats Units, a l’any 2017, seguit del Regne Unit i Islàndia, al 2019. En el cas de l’Estat espanyol, l’estudi preveu que s’hi deixin d’imprimir diaris al 2024, juntament amb Nova Zelanda, República Txeca i Taiwan.

Per fer l’estudi, s’ha tingut en compte el nivell de penetració dels mitjans digitals, la situació demogràfica de cada país, les preferències dels consumidors o l’actitud dels governs cap als mitjans, entre altres factors.

L’autor de l’informe, Ross Dawson, exposa les causes de l’extinció dels diaris impresos. Segon ell, aquesta es produiria per l’increment d’ús i de funcionalitats dels telèfons mòbils; per l’increment del consum de tablets i e-readers; pels canvis en els costos de producció i impressió dels diaris; pel trasllat de la inversió publicitària a altres mitjans, principalment internet; pel desenvolupament de plataformes obertes; per l’adopció de nous mecanismes de monetització; i pel desenvolupament del paper digital.

La consultoria Future Exploration Network, amb seu a Austràlia i els EUA, pretén que l’estudi estimuli als mitjans a repensar les formes de comunicació i a buscar nous formats i nínxols de mercat. Manté, a més, que el fet que els diaris tal com estan concebuts a l’actualitat tendeixin a desaparèixer no significa que el paper com a suport periodístic hagi també de desaparèixer.