El Departament de Cultura ofereix un repositori que permet la consulta en línia de 100.000 notícies i articles sobre llengua catalana publicats en mitjans impresos i digitals des de l’any 2000 fins l’actualitat. L’arxiu es completa amb 35.000 articles microfilmats corresponents al període 1980-2000 consultables en DVD al Centre de Documentació de la Direcció General de Política Lingüística.

Segons destaca la Conselleria, es tracta del recull de notícies “més complet” que existeix sobre el dia a dia del català en el període democràtic. El repositori inclou articles de temes com la unitat de la llengua, el rigor normatiu, el model lingüístic educatiu, la preservació dels drets lingüístics dels consumidors, etc. La base de dades inclou també informació sobre altres llengües, especialment l’occità, el basc, el gallec i l’asturià.

A banda, aquest abril, el Centre de Documentació ha estrenat una base de dades en línia que proporciona ressenyes de llibres, números monogràfics de revistes i altres documents. Inclou ressenyes descriptives o crítiques d’obres catalanes o internacionals sobre sociolingüística, política i planificació lingüístiques, dret lingüístic, aprenentatge de llengües i temes relacionats.

El centre, creat el 1991, també elabora periòdicament dossiers temàtics de premsa sobre temes d’actualitat.