El Palau Oliver de Boteller de Tortosa, seu dels Serveis Territorials de Cultura a les Terres de l’Ebre, acull aquest dimecres, de 16 a 20 h, una jornada sobre la llengua als mitjans de comunicació ebrencs.

Amb aquesta sessió es busca revisar el model actual de llengua als mitjans de les Terres de l’Ebre tenint en compte la nova ortografia i la nova gramàtica de l’Institut d’Estudis Catalans, i legitimar aquells trets que no han tingut fins ara un reconeixement explícit de l’IEC. La iniciativa pren com a punt de partida el llibre Català per a periodistes de les Terres de l’Ebre (2004), d’Albert Aragonés, Jordi Duran i Montserrat Ingla.

La jornada compta amb cinc ponències: Model de llengua dels mitjans de comunicació orals a les Terres de l’Ebre (16.30 h), a càrrec d’Albert Aragonés Salvat, professor d’ensenyament secundari a l’Institut Cristòfol Despuig de Tortosa; Los periodistes patixen. El tortosí, la morfologia normativa i l’adequació (17 h), amb Carles M. Castellà Espuny, Professor de Llengua Catalana i Literatura de l’Institut Joaquim Bau de Tortosa; Manifestacions del tortosí en l’àmbit nacional (17.45 h), de Mònica Montserrat Grau, coordinadora del Postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic de la UAB; Quin lèxic llegim i sentim? Dels mitjans locals als supracomarcals (18.15 h), a càrrec d’Àngela Buj Alfara, professora de Llengua Catalana i Literatura a l’Institut Manuel Sales i Ferré d’Ulldecona; i El llenguatge periodístic ebrenc en els mitjans digitals (18.45 h), amb Jordi Duran i Suàrez, director del Centre de Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre.