El grup Unidad Editorial ha tancat el 2017 amb un resultat brut d’explotació (sense interessos, depreciació i amortitzacions de 32,1 milions d’euros, un increment del 9,5% respecte als 29,3 milions de l’exercici anterior. Amb tot, els ingressos van ser de 300,5 milions d’euros, una caiguda del 5,6% en comparació als 318,3 milions de 2016. Del total d’ingressos, un 21,7% corresponen al negoci digital, amb un creixement del 8,4%.

Unidad Editorial argumenta els resultats positius de 2017 a la combinació d’eficiències desenvolupades pel grup a la recerca de sinergies i a un millor aprofitament dels recursos, el que ha implicat un estalvi de 19,8 milions d’euros.