Durant els primers nou mesos de l’any, Unidad Editorial ha obtingut un benefici d’explotació d’1,3 milions d’euros, quan durant el mateix període de 2016 va registrar unes pèrdues de 4,9 milions. Per la seva part, el resultat brut sense amortitzacions ni impostos (Ebitda) ha estat de 14,9 milions, un 69,3% més que els 8,8 milions de l’any passat.

De gener a setembre, Unidad Editorial va ingressar 213 milions d’euros, una reducció del 6,9% respecte als 228,7 milions de l’any passat. Dels ingressos, 91,6 milions corresponen a la publicitat (-10,9%), i 80,4 milions a les vendes (-11,9%).