Unidad Editorial ha iniciat les negociacions amb els representants de la plantilla de l’empresa corporativa per a l’execució d’un expedient de regulació d’ocupació. D’entrada, el grup editor ha plantejat la intenció d’acomiadar 98 persones, el 21% de les 470 que formen part d’aquesta divisió (les que no pertanyen a les redaccions dels mitjans).

El departament més afectat per l’ERO seria el de publicitat, amb 39 baixes, mentre que la resta d’acomiadaments es repartirien en les àrees financera, recursos humans, tecnologia, operacions o vendes, entre d’altres.

La direcció argumenta la mesura per causes productives, organitzatives i econòmiques a causa de les dificultats que travessa el grup, agreujades per la caiguda de la publicitat i les vendes de les publicacions per l’impacte de la pandèmia de la Covid-19.

El comitè d’empresa ha demanat la retirada de l’ERO i l’obertura d’un període de baixes voluntàries incentivades, ja que la plantilla ha realitzat “molts sacrificis” en els darrers anys.

“Aquest nou esforç que ens demanen ara fa inviable el poder seguir tirant endavant el treball exigit amb menys personal que l’actual, sobretot quan hi ha àrees que porten molt temps patint d’una manca de recursos suficients”, alerta.

19 acomiadaments a les revistes

Per altra banda, Unidad Editorial ha tancat un expedient de regulació d’ocupació a la divisió de revistes que suposa l’acomiadament de 19 persones de les 70 que formen la plantilla. Inicialment, la direcció havia plantejat 29 sortides, però s’han reduït després de les negociacions amb el comitè.

L’acord estableix que els afectats seran indemnitzats amb 27 dies de salari per any treballat, amb un topall de 18 mesos, a més de 3.250 euros per a cadascun.