El proper maig, Unidad Editorial vol fusionar totes les empreses del grup en una de sola (El Mundo, Marca, Expansión, les revistes i la divisió corporativa). De cara a aquesta unificació, el grup ha presentat un canvi organitzatiu i estructural que s’acompanya d’un nou model de retribució, al qual s’oposen els representants de les diferents plantilles.

Cal recordar que, el proper 31 de març, finalitza l’acord de setembre pel qual l’empresa garantia els llocs de treball a canvi d’una rebaixa salarial d’entre el 3 i el 13,5%. Aleshores, els treballadors van accedir a la retallada davant l’amenaça d’un nou ERO.

Salari variable lligat a objectius

Ara, Unidad Editorial defensa que el seu pla precisament vol evitar més acomiadaments. Per una banda, la nova proposta preveu una reducció del sou del 10% per a tota la plantilla actual amb una indemnització de compensació en base a la part que es deixaria de percebre (amb un màxim de 30 dies per any treballat amb un topall de 24 mesos).

Per altra banda, s’establirien noves categories professionals i una nova taula salarial per a les futures contractacions, que cobrarien entre el 20 i el 30% menys. A més, la nova modalitat retributiva no s’actualitzaria segons l’IPC, però inclouria una remuneració extra lligada a objectius i als resultats del grup.