Durant el primer trimestre de l’any, el grup Unidad Editorial ha obtingut unes pèrdues d’explotació netes (EBIT) de 25,4 milions d’euros, un 30,7% més que els 17,6 milions negatius assolit en el mateix període del 2013. Quant als ingressos d’explotació, han estat de 79,7 milions, un 9,7% inferior als 88,3 registrats l’any passat. D’aquests, 39,8 milions corresponen a les vendes d’exemplars, una caiguda del 17,9% respecte els 48,5 milions de l’any passat, i 30,9 provenen de la publicitat, un 4,6% menys que els 32,4 milions de 2013.