El Consorci Teledigital Mollet ha obert el procés de licitació per a l’adjudicació de la producció pròpia del canal Vallès Visió. El pressupost base de licitació és d’1.577.654,07 euros (sense IVA) per un contracte de quatre anys (prorrogable un més). El termini per presentar ofertes finalitza el 7 de desembre.

Més concretament, els serveis a contractar són la producció d’informatius, programes i espais audiovisuals de Vallès Visió (que comprèn els municipis de Mollet, Parets, Montornès, Montmeló i Martorelles); la producció tècnica, realització, postproducció i continuïtat; i la producció i/o adaptació de continguts per al web i les xarxes socials, i la seva gestió.

Actualment els serveis els realitza New Media Audiovisual, filial de Lavinia, que finalitza contracte el proper 31 de gener. El grup s’encarrega de la producció de Vallès Visió des dels seus inicis, l’any 2010.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (fins a 30 punts d’un total de 82), el nombre de retransmissions i d’hores de formació del personal (22 punts), l’estratègia de millora de les xarxes socials i continguts digitals (15 punts) i l’assistència tècnica (15 punts).