El grup Vocento ha signat una operació de finançament sindicat per a 175.274.507 euros amb nou entitats financeres amb la qual substitueix les línies de finançaments fins ara vigents, n’unifica la gestió i endarrereix els seus venciments.

El nou finançament està format per dos trams. El primer són un préstec mercantil amortitzable de 75 milions d’euros amb venciment l’octubre de 2018 i un préstec mercantil bullet a cinc anys de 55 milions. El segon tram és una línia de crèdit revolving a quatre anys per 45.274.507 euros.