En els nou primers mesos de l’any, Vocento ha acumulat unes pèrdues de 7,755 milions d’euros, gairebé triplicant els 2,669 milions registrats durant el mateix període de 2015. Pel que fa al resultat d’explotació, el grup aconsegueix un benefici és de 3,179 milions, una caiguda del 69,7% en comparació als 10,484 milions de l’any passat.

En el capítol d’ingressos, de gener a setembre Vocento va facturar 326,642 milions d’euros, un 4,2% menys que els 341,031 de 2015, mentre que les despeses (sense amortitzacions) vn ser de 307,835 milions, una reducció del 2,5% respecte els 315,617 milions de fa un any.

Quant als ingressos, d’un any a l’altre els de la venda d’exemplars s’han reduït en un 5,9% (de 146,564 a 137,865 milions); els de la publicitat ho han fet un 2% (de 118,075 a 115,768 milions), i el concepte d’altres ingressos retrocedeix un 4,4% (de 76,392 a 73,010 milions).

Per divisions, la premsa escrita obté uns beneficis d’explotació de 7,853 milions, un 44,5% menys que els 14,155 de 2015, amb uns ingressos de 281,871 milions (-5,3%). En aquest àmbit només obtenen un resultat d’explotació positiu els diaris regionals, amb 12,786 milions de benefici (-27,4%) i uns ingressos de 202,057 (-3,5%), mentre que l’ABC registra un resultat de 4,464 milions negatius (-24,9%) i uns ingressos de 71.969 milions (-10,7%), i els suplements i revistes obtenen 468.000 euros de pèrdues i uns ingressos de 20,556 milions (-4,9%).

Per la seva part, en l’audiovisual, Vocento obté un benefici d’explotació de 6,136 milions d’euros, un increment del 19,4% respecte els 5,141 de fa un any, amb uns ingressos de 34,307 milions, un 0,3% més que els 34,200 de 2015. Aquí, el resultat d’explotació és positiu en tots els àmbits: a la TDT, amb 3,851 milions (+13,6%) i uns ingressos de 20,968 (-7,5%); a la ràdio, amb 1,974 milions (+1,4%) i uns ingressos de 3,092 (-0,6%), i en els continguts amb 311.000 euros positius (respecte els 195.000 negatius de 2015) i uns ingressos 10,447 (+19,6%).