Els primers tres mesos de l’any, Vocento ha assolit un benefici net de 3,539 milions d’euros, en contrast amb les pèrdues de 4,906 milions del mateix període de 2021. Amb tot, el resultat d’explotació registra un resultat negatiu de 5,059 milions, quan l’any passat van ser 1,741.

El grup argumenta que el resultat es veu afectat per la plusvàlua de 9,13 milions derivada de la venda de les accions de Net TV i Veralia Distribución a Squirrel Media.

El primer trimestre de 2021, Vocento va ingressar 76,333 milions d’euros, una reducció del 2,6% respecte dels 78,392 milions de l’any passat. Dels ingressos, els publicitaris van ser de 32,452 milions (+5,8%); els de la venda d’exemplars 27,220 milions (–5,6%) i els altres ingressos (audiovisuals i promocions) de 16,660 milions (–11,7%).

Pel que fa a les despeses d’explotació de Vocento (sense amortitzacions), de gener a març van ser de 76,260 milions d’euros, un increment de l’1,2% en comparació del mateix període de 2021.

Per unitats de negoci, els periòdics registren unes pèrdues d’explotació de 3,815 milions, quan l’any passat van ser 848.000 euros, ara amb uns ingressos de 63.124 milions, un petit increment del 0,2%. En concret, ABC perd 3.231 milions (empitjora un 12,1%) i els suplements i les revistes 329.000 euros (l’any passat 77.000). Per la seva part, els diaris regionals registren un benefici d’explotació de 184.000 euros (–91,3%).

Pel que fa a la divisió audiovisual de Vocento, el primer trimestre assoleix un benefici d’explotació de 596.000 euros, quan el 2021 van ser 2,236 milions, ara amb uns ingressos d’1,107 milions, una davallada del 85,2%. En aquest cas, la TDT obté un resultat negatiu de 87.000 euros (el 2021 un benefici d’1,320 milions), mentre que la ràdio fa 681.000 euros de benefici (+4,9%), i els continguts de 3.000 euros (–99%).