Durant els nou primers mesos de l’any, Vocento ha obtingut unes pèrdues netes de 15,314 milions d’euros, una millora del 42,8% respecte els 26,786 milions negatius del mateix període del 2012. El grup explica el resultat per la reducció de la despesa i les amortitzacions, que han compensat la davallada dels ingressos.

En concret, de gener a setembre, Vocento ha obtingut uns ingressos d’explotació de 386,115 milions d’euros, un 14,1% menys que els 449,510 de fa un any. Dels ingressos obtinguts, 162,490 milions corresponen a la venda d’exemplars (-8,4%) i 110.291 a la publicitat (-22,4%). El grup remarca que aquests últims estan afectats pels tancaments de Qué! i ABC Punto Radio.

Pel que fa a les despeses d’explotació de Vocento (sense amortitzacions) durant els primers nou mesos de l’any han estat de 367,860 milions, un 14,8% inferior als 431,595 del 2012.