El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en marxa el procés de licitació dels serveis de generació, gestió i dinamització de continguts transversals específics al portal Xarxanet. El pressupost base de licitació és de 85.293 euros (sense IVA) per a un contracte d’un any (prorrogable quatre anualitats). El termini de presentació d’ofertes finalitza el 7 de juny.

La licitació es divideix en cinc lots de continguts transversals segons la matèria específica: treball en xarxa, responsabilitat social corporativa, relació entitat-empresa, i transparència; participació comunitària; treball online i noves tecnologies aplicades a les necessitats de les entitats; educació en lleure; i voluntariat universitari. Cadascun dels lots té un pressupost de sortida de 18.954 euros, excepte el darrer, de 9.477.

No hi ha limitació de presentació i/o adjudicació de lots.

A l’abril, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ja va treure a licitació els serveis de generació de continguts, gestió i dinamització de les cinc seccions d’àmbits associatius de Xarxanet (ambiental, comunitari, cultural, social i internacional).