La plataforma YouTube ha retirat 11 dels 12 vídeos denunciats pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya perquè normalitzaven el cibercontrol de les dones. El president del CAC, Roger Loppacher, ha valorat positivament l’actuació de YouTube i ha destacat la rapidesa en què ha assumit la petició.

“Celebrem la celeritat amb què han respost al nostre requeriment, ja que es tractava de continguts especialment greus que justificaven controlar i espiar els continguts del mòbil de les dones, fet que suposa una expressió més, en el món online, de violència masclista”, ha dit Loppacher.

El president de l’ens regulador ha aprofitat per manifestar de nou la necessitat “urgent” d’elaborar una nova Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya adaptada a la nova Directiva europea i al nou entorn digital per disposar del marc normatiu més adequat per a fer front a aquest tipus de continguts.

Una de les novetats de la remodelada Directiva europea de serveis de comunicació audiovisual és la inclusió per primer cop en el seu àmbit d’aplicació de les plataformes d’intercanvi de vídeos i –parcialment– de les xarxes socials.