L’any 2010, el Grupo Zeta ha aconseguit 10,2 milions de beneficis abans d’impostos, xifra que suposa tornar a la rendibilitat, després que en l’exercici anterior les pèrdues fossin de 22,6 milions.

Segons ha comunicat el grup, els ingressos nets durant l’any passat es van situar al voltant dels 300 milions d’euros, amb un resultat d’explotació de 17,6 milions, en contrast amb els 10,1 negatius del 2009. Per la seva part, l’Ebitda recorrent va ser de 36,4 milions d’euros durant el 2010, xifra que millora en un 36% la de l’exercici anterior.

Reducció del deute

A més, el 2010, Zeta va situar el seu deute net amb les entitats de crèdit en 133 milions d’euros. La xifra suposa una reducció de 65 milions respecte a la que hi havia a principis de l’exercici.

Aquests resultats econòmics han estat valorats “molt positivament” pel consell d’administració de Zeta, tenint en compte la forta crisi que afecta el sector. Segons el grup, aquestes xifres són el resultat de la reorganització de les seves activitats i de l’aplicació d’una política “molt seriosa i rigorosa” de reducció de costos i de control de les despeses.