L’Agència Catalana de Notícies ha estrenat aquest gener de 2022 nova plataforma digital. Una passa transcendent des del punt de vista estratègic que esdevé un punt d’inflexió perquè l’agència nacional de notícies de Catalunya recuperi l’ambició per tornar a ser motor d’innovació tecnològica, part indestriable del seu ADN fundacional. S’han plantant els fonaments que permetran començar a dissenyar, desenvolupar i bastir l’agència pública de notícies de Catalunya del futur. La nova plataforma digital s’ha desenvolupat sota el lideratge dels departaments de tecnologia i la redacció en cap de l’ACN, que tenen a Anna Nogué i Xavier Alsinet al capdavant, en col·laboració amb les empreses Aureacolor, Ebantic, Nextret i Watchity, després d’analitzar i escoltar les necessitats dels usuaris del servei. D’entrada, l’ACN vol fer més àgil, senzilla i intuïtiva l’experiència de navegació i l’accés als continguts per als subscriptors dels serveis multimèdia.

Però en el procés de disseny i desenvolupament de la nova plataforma també hi ha tingut un pes important una prioritat interna que s’ha de veure reflectida en la millora del servei: la qualitat del treball de tots els efectius de l’Agència, a partir de simplificar i fer més àgil i eficient la seva feina amb un nou gestor intern de continguts concebut a mida de les necessitats identificades a partir del coneixement intern acumulat. També s’hi integrarà el canal de notícies en anglès Catalan News, que des del rellançament, el 2017, ha experimentat creixements d’audiència exponencials molt per damunt dels esperats. Així, Catalan News s’ha consolidat com a via de contrast informatiu de mirada catalana i sense intermediaris externs, tant per a mitjans de comunicació internacionals com per a públic general de l’estranger interessat en l’actualitat catalana, així com també per a la comunitat d’expatriats anglòfons residents a Catalunya, que han trobat en aquest servei informatiu públic en anglès la via d’accés a informació veraç i contrastada, en moments d’alta complexitat i desconcert, des del punt de vista polític, econòmic, social o, en el cas dels últims dos anys, sanitari. Catalan News ha significat també per a l’ACN la porta d’entrada al MOJO (mobile journalism), que s’anirà desplegant progressivament en tots els àmbits periodístics de l’ACN per tendir a agilitar encara més els processos productius. El model MOJO permet esprémer les potencialitats de noves aplicacions tecnològiques que també oferiran avantatges per als subscriptors i usuaris.

Amb l’estrena de la nova plataforma digital, l’ACN ha imprès també un gir estratègic en retornar al model d’obertura parcial i limitada dels seus continguts per al públic en general. No pas amb cap voluntat d’esdevenir un competidor per als mitjans finalistes, ni molt menys, sinó amb la intenció d’avançar en l’objectiu estratègic de donar la màxima visibilitat a la tercera pota del sistema de mitjans públics nacionals de Catalunya, al costat de Catalunya Ràdio i TVC, i afavorir així el reconeixement social del servei d’agència de notícies pública pròpia del país, aprofitant el potencial de les xarxes de comunicació social.

Tecnologies d’avantguarda

L’autèntic salt endavant en termes estratègics de modernització de l’ACN i el servei públic que presta als usuaris subscriptors és l’adopció de tecnologia dinàmica que, més enllà de donar resposta a les necessitats del servei actual, permet ja ara idear i projectar nous desenvolupaments que obrin la porta a l’ampliació del catàleg de productes periodístics per fer l’Agència encara més imprescindible i útil per a l’espai català de comunicació. Amb el focus en les tecnologies d’avantguarda que ja ara s’entreveu que seran d’aplicació quotidiana per al sector. Un servei públic ambiciós com l’ACN és imperatiu que fixi la mirada en allò que ve per situar-se en la graella de sortida amb una posició tan avantatjada com sigui possible. Amb aquest objectiu, l’Agència posa rumb a la incorporació progressiva en el curt termini de la tecnologia blockchain i l’NFT, que permetrà a l’ACN obrir-se camp i oferir solucions garantistes i solvents als usuaris davant de noves realitats, escenaris i mercats que tot indica que veurem com comencen a irrompre més aviat que tard. Per a l’ACN, el futur comença ara.

Marc Colomer, director de l’Agència Catalana de Notícies.