Llegir és viure molt més i molt millor, diu Emili Teixidor. Ho saben els estudiants de secundària, batxillerat i cicles formatius que han emprès l’aventura de crear històries amb el projecte Ficcions de l’AMIC. Han vist com llegir multiplica la vida. Un concurs literari a la xarxa que va més enllà de llegir, perquè participar-hi demana posar en marxa les quatre habilitats lingüístiques: llegir, escoltar, parlar i escriure, adobades amb l’essència de la comunicació, el treball en equip. Onze edicions amb alumnes de centres educatius de Catalunya, País Valencià i Illes Balears que han desplegat escrits en català a partir de lectures compartides i amb el ganxo de l’ambició de guanyar. Ficcions els fa més rics en l’expressió lingüística, més imaginatius, més savis i més preparats per a la interpretació del món. No tinc cap dubte que Ficcions, que incita la creació d’històries, és una estratègia excel·lent de foment de la creativitat i la llengua mateixa. Per això, hi donem suport. Llengua i literatura van sempre enllaçades.

L’impacte és evident. Enguany, 3.801 alumnes de 14 a 18 anys, un 6% més que l’any passat, de 306 centres educatius de tot el domini lingüístic, i un creixement del 110% de participació els últims cinc anys. Ficcions és estendard de la força i la unitat de la llengua perquè, travant històries amb coherència argumental i originalitat, lectors i escriptors joves coneixen més la comunitat lingüística. Premis i diplomes són lliurats als finalistes en actes celebrats a Menorca, Eivissa, Mallorca, València i Barcelona, abans del gran acte final de cada any. L’AMIC aposta per la literatura com a instrument de progrés que ens fa més lliures i tolerants i, per tant, també més feliços.

La premsa de proximitat en català és decisiva per acostar informació als ciutadans i ho és també per al posicionament de la llengua amb què operen. N’incrementen la presència pública, en faciliten el coneixement i l’ús i augmenten el prestigi de la llengua mateixa. Els més de tres-cents mitjans associats a l’AMIC són uns agents lingüístics extraordinaris perquè cada dia impulsen i enforteixen la veu natural del país. I l’AMIC, amb un projecte com Ficcions, dona a la cultura la centralitat que mereix i rebla el seu compromís indubtable amb la promoció de la lectura i l’escriptura i, és clar, també amb la llengua catalana.

Ester Franquesa i Bonet, directora general de Política Lingüística.

 

Article publicat en el número de primavera 2019 de la revista Comunicació 21.