Seria fantàstic que Televisió de Catalunya complís amb la seva obligació del 6%.

Com a televisió pública, TVC té l’obligació de finançar de forma anticipada la producció d’obres audiovisuals europees amb el 6% dels ingressos d’explotació obtinguts.

Al capítol d’Altres ingressos d’explotació del compte de pèrdues i guanys auditat de TVC dels últims anys, figuren “subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici” per valor de quasi 240 milions d’euros; però els “ingressos per subvencions” declarats per TVC al CAC de cara al càlcul del 6% són de 0 euros.

És sorprenent. No entenc com el CAC dona per bones aquestes xifres que suposen que TVC hagi d’invertir menys de 4 milions d’euros, enlloc de quasi 18 milions per any. I com a sector, depenem de TVC. Hi depenem molt.

En els anys bons del 2000 al 2008, quan els ingressos per publicitat estaven per sobre de 120 milions d’euros anuals, TVC inclús va invertir 54 milions per sobre del que li pertocava. Per exemple, l’any 2008 TVC va invertir 21 milons (compareu-los amb els 3,7 milions invertits el 2017!).

Durant la crisi duríssima del 2009-2014, TVC va passar d’uns ingressos per publicitat de 113 milions d’euros el 2009 a només 52 el 2014. Una tragèdia. I en aquest període va invertir 57 milons menys del que li hagués pertocat amb un càlcul correcte del 6% incloent-hi les subvencions.

Per tant, l’acumulat 2000-2014 presenta només un dèficit de 3 milions d’euros. Ho podríem considerar un empat.

El problema són els darrers anys: des del 2015 cada any s’inverteixen uns 12 milions menys del que pertoca. El 2017 es van invertir 3,7 milions i no 17,7. És una diferència massa gran de diners. El sector els necessita.

La pregunta és, com sempre, d’on sortirien aquests diners. No hi ha miracles: o augmenten els ingressos via subvencions o disminueixen altres  despeses.

Segurament no ens correspon a nosaltres dir com s’hauria de fer, però en tot cas, més enllà de l’obligació del 6%, alguna cosa s’hauria de fer amb TVC que presenta des de 2014 fons propis negatius. És la nostra televisió i la volem forta. És el motor del nostre sector.

Per acabar, somiem només per un moment.

Si es complís amb l’obligació del 6%, no hi hauria només un comitè de compra per any, potser n’hi hauria quatre. O potser la compra de drets per pel·lícula passaria dels 80.000 euros actuals a 320.000. O es podrien coproduir més pel·lícules i TV movies. O sèries amb més pressupost. I documentals. I pel·lícules i sèries d’animació.

Fins ara, PROA ha estat prudent i pacient amb les seves reclamacions a TVC i al CAC. A la darrera reunió de ProFicció, es va comentar la determinació d’anar més lluny en la seva reclamació d’aplicar correctament el càlcul.

Seria fantàstic.

Pau Calpe Rufat, productor de Galápagos Media i membre de ProFicció.

Article publicat a Infoproa, el butlletí de PROA (Productors Audiovisuals Federats).