La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, l’empresa gestora d’À Punt Mèdia, ha posat en marxa un procés de licitació per adjudicar el servei d’agència de mitjans que s’encarregui de la planificació, la gestió, i la compra de suports i espais per a campanyes de publicitat.

El pressupost base de licitació és de 190.660 euros (sense IVA). El termini d’execució serà fins al 31 de gener de 2021 o fins a esgotar la totalitat del pressupost. El 17 de setembre finalitza el termini per presentar ofertes.

L’objectiu de la contractació és executar campanyes de comunicació de llançament de nous programes de televisió i ràdio, així com transmetre missatges i valors de marca amb la major eficàcia possible, segons s’argumenta en els plecs tècnics.