El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana ha posat en marxa el procés per renovar la presidència del consell rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació amb l’aprovació de les bases del concurs. La selecció de candidatures s’activarà un cop es publiqui la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

La Llei de 2016 atribueix al CACV l’obligació de realitzar una proposta a les Corts Valencianes d’un màxim de tres persones candidates entre les quals la cambra haurà de decidir quina d’elles ocuparà la presidència de la Corporació.

Les bases es van aprovar dijous, un dia després de la publicació del Reglament orgànic i de funcionament del Consell de l’Audiovisual al DOGV, condició necessària per poder iniciar el procés per a la renovació de la presidència.

El procés coincideix en el temps amb el mandat de sis anys de la presidència del de la CVMC que conclou a finals d’octubre. El càrrec actualment l’ocupa Mar Iglesias en funcions des de novembre de 2019, quan va ocupar la vacant deixada per Enrique Soriano.

Per altra banda, el Consell de l’Audiovisual té previst impulsar properament la renovació de les dues vocalies del consell rector de la CVMC. Aquet procés legalment només es pot iniciar un cop transcorregut un any de la constitució del CACV, data que s’ha complit recentment.

La publicació del Reglament orgànic al Diari Oficial també permet l’assumpció de les competències que li atribueix la Llei de creació del CACV, i que fins al moment té atribuïdes la Direcció General de Tecnologies de la Informació, entre les quals hi ha l’adjudicació de llicències de TDT i de ràdio.