El Govern valencià ha aprovat el nomenament de la periodista Empar Marco, ex-directora general d’À Punt Mèdia (2017-2020), i de José María Vidal, ex-secretari autonòmic de Comunicació (2015-2019), com a membres del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana. D’aquesta manera, s’activa l’ens regulador, pendent de constituir-se des de que se’n va aprovar la llei de creació fa tres anys.

El ple del Consell de l’Audiovisual ha d’estar format per set membres, dos elegits pel Govern i la resta per les Corts. Així doncs, ara falta que la cambra designi els cinc membres que falten. Les persones escollides han de ser proposades com a mínim per la meitat dels grups parlamentaris i rebre el vot favorable de tres cinquenes parts de la cambra. El mandat és de cinc anys i poden ser reelegides un sol cop per un nou període de la mateixa durada.

Entre d’altres, al Consell de l’Audiovisual li correspon proposar la presidència del consell de govern de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, càrrec que actualment ocupa en funcions Mar Iglesias des de que Enrique Soriano va plegar al gener.