La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació ha signat un conveni de col·laboració amb el Consell de la Generalitat que permet l’ús propi, la difusió i l’explotació del fons documental de l’extinta Radiotelevisió Valenciana. La cessió de l’arxiu audiovisual s’efectua de manera gratuïta per un període de quatre anys, prorrogable a quatre anualitats més.

D’aquesta manera, À Punt Mèdia, la societat que utilitza de manera prioritària el fons documental de RTVV, podrà aprofitar l’arxiu per a ús propi, a més d’explotar-lo o cedir-lo a tercers.