La Generalitat ha decidit recórrer la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que anul·la el nomenament d’Empar Marco com a directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, l’empresa gestora d’À Punt Mèdia.

Segons explica ValenciaPlaza, l’Advocacia presentarà el recurs, tot i considerar que no prosperarà, per la insistència del consell rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.

En un escrit dirigit al CVMC, l’Advocacia assenyala que el recurs no és oportú, ja que la fonamentació perquè fos admès no és senzilla. A més, si no s’aconseguís comportaria una condemna de costes.

Així, en l’escrit s’assegura que, malgrat la sentència pugui “incórrer en alguna errada formal de fons”, difícilment es podrà argumentar la seva transcendència jurídica, econòmica o social, o que serveixi per crear jurisprudència, com hauria d’ocórrer amb un recurs de cassació.

A més, l’Advocacia afegeix que, tot i que s’entengui que les apreciacions dels magistrats “són incorrectes”, la veritat és que “són valoració de documents que consten en l’expedient o aportats en el procés”. De manera que són valoració de prova i de fets, segons l’organisme.