El digital cultural Tresdeu inicia una nova etapa amb l’estrena d’un nou web de disseny responsiu. El mitjà del País Valencià encara el seu desè aniversari amb una refundació del projecte, nascut com un blog musical creat per estudiants.

Tresdeu ha enfocat el redisseny del web i la utilització de nous llenguatges de programació a un entorn 100% mòbil per ser més accessibles. A més, vol desenvolupar utilitzats per fer periodisme i continguts audiovisuals amb més qualitat.

Una de les novetats és que el mitjà ha habilitat un mecanisme de micropagaments perquè els lectors pugin donar suport a projectes concrets perquè puguin tirar endavant. Actualment demanen aportacions per fer créixer la secció Noves veus, i incorporar noves opinions i idees des d’una perspectiva crítica, feminista i generacional.