L’Associació d’Agències de Creativitat Transformadora (ACT), l’Associació Espanyola d’Anunciants (aea) i l’Associació de Productores de Cinema Publicitari (APCP) han segellat un acord de bones pràctiques sobre el procés de producció publicitària.

Després de gairebé de dos anys de treball, per primer cop les tres parts han arribat a un consens sobre tres documents considerats clau: el brífing, la memòria i el contracte de producció, que juntament amb una sèrie de principis bàsics conformen l’acord de bones pràctiques, expliquen en un comunicat.

Els documents intenten recollir les principals inquietuds i necessitats de l’ecosistema de la producció audiovisual publicitària, mantenint la voluntat d’implementar aquest primer acord amb altres posteriors que afavoreixin “la modernització, l’eficàcia i la transparència” en el sector.

Els principis bàsics formen un decàleg a través del qual, entre d’altres, es recomana que les propostes creatives presentades siguin realistes en costos i terminis d’execució; que des del brífing s’informi les productores sobre la inversió estimada en la producció dels projectes; que la plantilla de brífing sigui un document vinculant per a totes les parts; que es convoquin concursos amb com a màxim tres convidats, o que les negociacions sobre les ofertes econòmiques no posin en risc la qualitat de l’execució del projecte ni trenquin la coherència sobre el procés de treball previ.

El document de brífing consta de 14 apartats en què, de manera detallada, es fa un recorregut per tots els aspectes necessaris que descriuen l’encàrrec que anunciants i agències fan a les productores, aportant les condicions de pagament, les versions i formats, els termes de drets d’ús a considerar, el càsting, els requeriments tècnics del rodatge, les localitzacions, la postproducció, els viatges i allotjaments, les assegurances a contractar, etc.

Pel que fa a la memòria de producció, inclou un ventall segmentat per diversos continguts, essent la productora la que concreta la seva proposta: valoració econòmica i calendari de pagaments, localitzacions i dies de rodatge, materials, equips artístics i tècnics, maquetes, transports, direcció d’art, attrezzo, vestuari, música, subtítols, making of, mitjans audiovisuals, gràfics, postproducció, imatges, animació, drets, etc.

Quant al contracte tipus, hi ha 21 estipulacions i el document tracta de simplificar la relació entre les diferents parts que intervenen en la producció, amb una redacció simple i didàctica que afavoreixi l’acord, a més de garantir la confidencialitat. Així mateix, preveu quatre annexos: el pressupost, la memòria de producció, el calendari estimat i el guió o guions aprovats.

Satisfacció de les tres entitats

“L’acord de bones pràctiques que hem aconseguit anunciants, agències i productores és una oportunitat excepcional per donar als processos de producció més claredat, transparència i equilibri. En definitiva, per optimitzar l’ús dels recursos i per produir amb més eficàcia”, destaca Jesús Becedas, coordinador de la comissió de producció audiovisual de l’aea.

“Tenir un consens entre anunciants, agències creatives i productores audiovisuals sobre els diferents aspectes de la producció audiovisual ens facilitarà molt la feina a tots”, apunta Santiago Sánchez-Lozano, representant de l’ACT. “A més, ajudarà les empreses que treballin en projectes de producció audiovisual per primera vegada a tenir un estàndard i una guia clara de com actuar. Serà més fàcil fer una millor feina creativa d’una manera cada cop més eficient”, afegeix.

“Per a la nostra associació aquest ha estat des de fa anys un dels seus objectius més grans i estem molt il·lusionats de poder presentar-lo”, ha celebrat Albert Soler Cuyàs, president de l’APCP. “Sens dubte, aquesta serà una eina que ajudarà a què el nostre complex procés de crear un anunci que implica tant anunciants, agències com productores, sigui molt més ordenat i transparent. I alhora, puguem ser molt més eficients i així poder concentrar-nos a produir el millor anunci possible”, rebla.