El Consell Executiu ha aprovat una dotació pressupostària de 3.577.970 euros per finançar la campanya ordinària de publicitat institucional destinada a informar la ciutadania sobre les eleccions al Parlament de Catalunya previstes per al proper 14 de febrer. Així doncs, amb aquesta finalitat, el Govern ha autoritzat el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda a realitzar aquesta despesa en la campanya institucional.