La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha analitzat la futura normativa estatal que regularà la publicitat d’alguns aliments i begudes dirigida al públic infantil, i ha realitzat una sèrie de recomanacions.

D’entrada, la CNMC recorda que la Unió Europea podria aprovar en els propers mesos regulacions sobre l’etiquetatge de productes nutricionals. Per això, l’ens regulador aconsella que “es ponderin els efectes sobre els operadors i els consumidors” a l’hora de valorar el moment elegit per a l’adopció de la nova normativa estatal.

A més, Competència recorda l’obligació legal d’esgotar les opcions d’autoregulació i coregulació abans de limitar la comunicació comercial.

Per altra banda, la CNMC ha identificat una sèrie d’aspectes “susceptibles de millora” en l’articulat, sobre els quals realitza les següents recomanacions:

  • Reforçar la concreció de la norma, de manera que es pugui compaginar la protecció de la infància amb la seguretat jurídica que s’ha d’oferir als operadors en aquells casos en què hi hagi dubtes sobre la interpretació del contingut.
  • Tenir en compte les competències de les autoritats autonòmiques de regulació audiovisual i realitzar certs ajustos de redacció (com per exemple, eliminar l’incís “o electrònica” en la referència que es fa als prestadors de serveis de comunicació audiovisual).
  • Reforçar la justificació (el llistat de productes que s’inclou) de per què es prohibeix fer publicitat a certes categories d’aliments i begudes (tot i tenir components anàlegs a d’altres que no es prohibeixen), d’acord amb el principi de neutralitat competitiva.
  • Com a possible alternativa, valorar que es modulin els perfils d’aliments que presenta l’Organització Mundial de la Salut a la situació de consum que hi ha a Espanya.
  • En el cas de les excepcions per poder fer certes comunicacions comercials, es recomana que es realitzi un tractament similar als operadors, independentment de les tecnologies de comunicació utilitzades.
  • Realitzar ajustaments quant a la potestat de la CNMC davant d’una infracció dels prestadors audiovisuals, que pot realitzar requeriments perquè cessin en l’emissió, però no sancionar-los.
  • Realitzar ajustaments en la menció a les xarxes socials que essencialment permeten l’intercanvi de vídeos, i no a les xarxes socials de forma àmplia, ja que només les primeres entren a l’àmbit de la Llei general de comunicació audiovisual.
  • Actualitzar les referències a la remodelada Llei general de comunicació audiovisual aprovada del passat juliol.