Els nou primers mesos de l’any, la inversió publicitària a l’Estat va ser de 2.323,9 milions d’euros, una davallada del 27,2% respecte als 3.193,4 milions registrats el mateix període de 2019, segons l’estudi i2p de Media Hotline i Arce Media. Per trimestres, en el primer el descens va ser del 12,8%; en el segon del 50,4%, i en el darrer de l’11,2%.

El descens publicitari de gener a setembre de 2020 es va produir en tots els àmbits. La televisió va rebre una inversió de 1.061,9 milions d’euros (–24,5%); els mitjans digitals de 428,8 milions (–15,4%); la ràdio de 217,3 (–29,2%); la premsa de 192,6 milions (–36,8%); les revistes de 61,6 (–41,6%), i els dominicals de 8,1 (–51,8%).

Finalment, la inversió publicitària en xarxes socials va ser de 219,5 milions d’euros (–14,6%), a exterior de 126,2 (–53%), i al cinema de 7,8 milions (–61,6%).