La inversió publicitària en el conjunt de l’Estat durant el primer semestre de l’any va ser de 2.615,4 milions d’euros, un augment del 4,2% respecte dels 2.509,5 milions registrats en mateix període de 2021, segons InfoAdex. L’estudi i2p de Media Hotline i Arce Media xifra en un 2,3% el creixement en els sis primers mesos de 2022.

L’increment del primer semestre es va produir en gairebé tots els àmbits amb les excepcions de la televisió, amb una inversió publicitària de 830,2 milions d’euros (un 5% menys que el 2021), i els dominicals, amb 3,4 milions (–1%).

Per la seva part, la inversió publicitària va ser de 208,3 milions d’euros en ràdio (+9,6%); 147,2 milions en diaris (+2,7%); 69,3 en revistes (+6,4%); 145,6 en exterior (+33,8%), i de 6 milions en cinema (+258,2%).

Finalment, la inversió en digital va ser d’1.205,5 milions d’euros (+7,3%), dels quals 408,1 en cercadors (+7%), 468,6 milions en webs (+5,9%) i 328,8 en xarxes socials (+9,9%).