La inversió publicitària en el conjunt de l’Estat al febrer va ser de 331,7 milions d’euros, segons InfoAdex, una davallada del 20% respecte dels 414,5 milions registrats en mateix període de 2020, quan la pandèmia de la Covid-19 encara no havia impactat en l’economia.

El retrocés es produeix en tots els àmbits excepte el digital, i com sempre els percentatges varien segons el sector. En concret, la inversió publicitària al febrer va ser de 17,5 milions d’euros en diaris (–36,9%); de 0,7 en dominicals (–63,7%); de 7,7 milions en revistes (–33,6%); de 25,8 en ràdio (–25%); de 115,6 en televisió (–25,3%); de 154,1 milions en digital (+2,6%); de 10,3 en exterior (–67,2%), i de 0,1 en cinema (–94%).