La Unió de Televisions Comercials en Obert ha instat el Govern espanyol a aplicar “sense més dilacions” l’actual Llei general de la comunicació audiovisual als influencers que pugen a les plataformes les seves pròpies creacions de vídeos, per tal de “garantir la protecció al menor i acabar amb els nombrosos incompliments detectats en matèria de publicitat”.

La UTECA entén que l’aplicació íntegra de la normativa als influencers permetria “reduir la creixent alarma social” generada per la seva activitat, a més “d’avançar en la necessària igualtat en drets i obligacions entre tots els prestadors de serveis audiovisuals, sigui quina sigui la seva tecnologia i suport d’emissió”.

L’entitat esmenta un estudi de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència on constata que en una “gran part” dels vídeos que comparteixen els influencers hi ha “comunicacions comercials no identificades o continguts audiovisuals que poden ser perjudicials o inapropiats per als menors”.

Davant d’aquesta situació, la UTECA considera que el Govern espanyol “ha d’actuar ja” i aplicar als influencers la mateixa normativa que a les operadores tradicionals. “Qualsevol altre tractament és una discriminació injustificada que dificulta un entorn competitiu equilibrat, a més de ser una amenaça real per a l’efectiva protecció dels menors”, remarca.