La Plataforma per la Llengua ha realitzat un estudi sobre els usos lingüístics en els canals privats de TDT d’àmbit català que posa de manifest la presència minoritària de la llengua catalana a 8TV. Concretament, el 36,5% de tota la programació que emet la cadena és en català, mentre que el 63,5% restant és en castellà, però en horaris de màxima audiència (de 22 a 1 h) l’ús del català encara és menor i baixa fins al 25,8% del temps de programació. Pel que fa a RAC105 TV, el temps destinat a vídeos musicals interpretats en català en prime time (de nit i sobretaula) és del 6,7%. En canvi, l’estudi conclou que Barça TV compta amb una política “exemplar” en relació a l’ús del català, ja que el 100% de la programació és en aquesta llengua.

En el cas de 8TV, l’estudi analitza els usos lingüístics de la programació durant tota una setmana. Segons la tipologia del programa s’observa que els magazines, noticiaris i programes infantils s’emeten íntegrament en català, mentre que els programes de televenda són en llengua castellana. Però els dos tipus de programes amb més presència a la cadena, les sèries i les pel·lícules, s’emeten en castellà en un 79 i un 65,7%, respectivament.

Per altra banda, si en l’horari de màxima audiència de nit (de 22 a 1 h) l’ús del català passa del 36,5 total al 25,8%, en el de sobretaula (de 14.30 a 17 h) puja fins al 42,5%.

L’estudi Usos lingüístics en els canals privats de TDT d’àmbit català també destaca que el 100% de la programació pròpia de la cadena és en llengua catalana i, per tant, “compleix els requisits legals exigits”, tot i que només suposa el 9,8% del total de la programació.

RAC105 TV

Pel que fa a RAC105 TV, l’estudi només analitza els usos lingüístics de les cançons interpretades en horaris de màxima audiència de sobretaula i nocturn, on es constata la forta preeminència de les cançons cantades en llengua anglesa, a les que es dedica el 81,2% del temps d’emissió, mentre que les interpretades en català obtenen el 6,7% i en castellà el 12,2%.

La Plataforma recorda que la xifra és lluny del 25% de cançons en català o aranès que marca la Llei 1/1998 de política lingüística, tot i que l’horari analitzat no permet delimitar si RAC105 TV compleix la normativa, ja que podrien emetre-les en horaris de menor audiència.

En aquest sentit, l’entitat insta al Consell Audiovisual de Catalunya a què analitzi la programació de la cadena durant un dia sencer per tal d’avaluar si s’acompleix la normativa legal vigent.

Barça TV

Quant a Barça TV, que té subcontractat un dels canals del múltiplex d’Emissions Digitals de Catalunya (EDC) des de l any 2008, la Plataforma per la Llengua assenyala que és “un exemple en l’ús del català” en la programació emesa, ja que el 100% és en llengua catalana.

L’estudi recorda que Barça TV es pot seguir com a canal de pagament en diferents plataformes, les quals disposen de dues pistes d’àudio addicionals que tradueixen a l’anglès i al castellà tota la programació. En aquest sentit, destaca que la cadena utilitza “una política d’ús normalitzat del català a Catalunya, combinada amb una política multilingüe a l’hora d’exportar els continguts”.

Conclusions

Amb tot, Plataforma per la Llengua recorda que un dels objectius de la Generalitat a l’hora d’impulsar un concurs per concedir l’explotació d’un canal múltiple digital de TDT d’abast català a la iniciativa privada, que EDC, pertanyent al grup Godó, va obtenir el 2003, era el foment de la presència de la llengua catalana en l’àmbit audiovisual.

Però els resultats obtinguts en l’estudi mostren la preeminència de la llengua castellana en la programació de 8TV i l’escassa presència de cançons interpretades en llengua catalana a RAC105 TV (el quart canal de TDT privat, Estil9, no s’ha analitzat per estar en període de proves).

La Plataforma per la Llengua alerta que l’escassa presència de la llengua catalana en dos dels tres canals analitzats suposa una “oportunitat perduda” per normalitzar la llengua catalana en l’àmbit dels mitjans audiovisuals de caràcter privat. En aquest sentit, assegura que cal “un esforç” conjunt entre la Generalitat, el CAC i el sector audiovisual català per tal de “garantir que els teleespectadors catalans puguin disposar d’una oferta significativa de mitjans audiovisuals en llengua catalana”.

En el cas concret de 8TV, la Plataforma assegura que s’ha perdut l’oportunitat de “bastir una cadena de televisió privada catalanocèntrica i de qualitat amb la major part dels continguts en llengua catalana”. En aquest sentit, considera la “falta de voluntat” de Godó “d’insòlita”, sobretot després de veure els resultats de RAC1, “que s’ha consolidat com a referent radiofònic a Catalunya amb una programació 100% en llengua catalana”.

Plataforma considera que la presència del català a 8TV i RAC105TV és “especialment greu en un context d’un fort increment de canals en llengua castellana que pot visualitzar el teleespectador com a conseqüència de la posada en marxa de la TDT”.