CONTACTAR

Publicitat

[email protected]
Tel. 686 429 517

Administració

[email protected]

Redacció Comunicació 21

[email protected]

Línia

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord i Baix Maresme), Albert Alexandre (Vallès), Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Montserratí) i Pau Arriaga (Esports i Xarxes)
Dept. Comercial: Lola Gutiérrez
Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri

Grup Comunicació 21

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Badagres 2
LíniaXarxa
línia

19 capçaleres, difusió controlada per OJD-PGD

Nous targets de lectors complementaris

Segmentació local del missatge

comunicació21cultura21exteriorlomejor